Sexuální život napříč světem. Čím se lišíme od ostatních národů?

Odvážná Afrika

Začněme kontinentem, kam se evropské vzorce chování dostávají postupně a stále zde převládá jiný
způsob pohledu na svět. V Africe je rodina na prvním místě. Zatímco se evropští lidé snaží svůj
sexuální život před blízkými tajit a konverzace o něm jim přijde trapná, v některých afrických
oblastech je to naopak.
Mnohé kmeny hledají svým dětem sexuální partnery, rodiče sledují dospívání svých dětí otevřeně, a
dokonce je i postrkují k plození potomků.

Opatrné zacházení v Americe

Úplně opačný přístup zaujímají lidé v severní části amerického kontinentu. Kvůli mnoha mediálním
kauzám si každý dává pozor na různé dvojsmysly, doteky a urážky, které by mohly být vnímány jako
sexuální obtěžování. Proti Africe nebo Evropě je zde milostný život opatrnější a lidé nejsou konverzaci
o něm příliš otevření.

Pestrá Asie

Mluvíme-li o východní části asijského kontinentu, ocitáme se v oblasti plné fantazie a nemožného.
Točení lechtivých nahrávek je dnes běžné už téměř všude na světě, ale v Asii tomuto procesu
dodávají úplně jiný rozměr. Kreslené pohádky s erotickým podtextem, kostýmy, nezvyklé hračky a
způsoby milování. Tak je možné popsat milostné zážitky z východu.
Čím více se blížíme k Evropě, tím více tato pestrá tradice upadá a nahrazuje ji přísnost. Velký vliv na
sexuální život má také náboženství, které určuje, jak svobodně lze mluvit o milostných zážitcích či
s kolika lidmi své intimnosti sdílet.